Scroll Top
TRENDY
Porównanie Dante vs. AES67

Dante vs. AES67

Audio w sieci staje się coraz bardziej popularne. Zaczęło się w latach 90-tych od CobraNet , ale po raz pierwszy pojawiło się wraz z wprowadzeniem Dante przez Audinate w 2006 roku. Kluczem do popularności Dante jest możliwość łatwego przesyłania i zarządzania dźwiękiem wielokanałowym o niskiej latencji i wysokiej jakości przez standardowy Ethernet. Rosnąca liczba profesjonalnych produktów AV, które nie są przeznaczone głównie do audio, w tym rozwiązania AV over IP, nie zawierają jednak wsparcia Dante, zamiast tego oferują integrację z DSP i innymi urządzeniami innych firm za pośrednictwem AES67 .

 

Jaka jest więc różnica między tymi standardami i jakie są implikacje dla integratora i użytkowników końcowych?

Popularność Dante stale rosła w ostatnich latach, a Audinate ma obecnie 438 licencjonowanych Dante OEM (2018), a na rynku dostępnych jest ponad 1600 produktów. Jednak Dante nie jest jedyną opcją; Q-LAN , Limewire , RAVENNA i WheatNetto inne technologie przeznaczone do przesyłania dźwięku o niskim opóźnieniu przez IP. Problem w tym, że te standardy są w większości niekompatybilne i niewolne. Jeśli producent AV chciałby wdrożyć strumieniowe przesyłanie dźwięku przy użyciu tych technologii, zwykle wiąże się to z opłatami licencyjnymi, co ostatecznie zwiększa koszt produktu dla użytkownika końcowego. Jest jednak możliwe rozwiązanie; AES67 umożliwia współpracę wszystkich tych różnych technologii i jest darmowy! Za dobre by było prawdziwe? Podobnie jak w przypadku większości darmowych rzeczy, ma kilka ograniczeń.

 

AES67 to standard współdziałania dla profesjonalnego dźwięku o niskim opóźnieniu w lokalnych sieciach IP. Standard został opracowany przez Audio Engineering Society (AES) i opublikowany po raz pierwszy we wrześniu 2013 r. Został zaprojektowany w oparciu o istniejące protokoły, co oznacza, że ma cechy wspólne zarówno z Dante, RAVENNA, jak i innymi technologiami przesyłania strumieniowego audio. Istniejący dostawcy technologii, którzy chcieli obsługiwać AES67, mogli albo zaimplementować współdziałanie jako tryb specjalny, albo przejść na używanie funkcji określonych w standardzie AES67 jako trybu natywnego. AES67 nigdy nie miał zastąpić Dantego ani żadnej innej istniejącej technologii transmisji dźwięku. Został zaprojektowany jako pomost, umożliwiający komunikację między systemami zaprojektowanymi w różnych technologiach.

 

Najnowsza wersja standardu to AES67-2018 . Norma określa:

  • Synchronizacja
  • Zegar multimedialny
  • Transport
  • Kodowanie i przesyłanie strumieniowe
  • Opis sesji
  • Zarządzanie połączeniami

 

Jedną z funkcji, których brakuje na tej liście, jest „wykrywanie” i wydaje się, że jest trochę niejasne, co to oznacza. Chociaż często słyszę, jak ludzie mówią: „Nie lubię AES67, ponieważ nie oferuje wykrywania”, AES67 rzeczywiście zaleca stosowanie protokołów wykrywania. Wyzwanie polega na tym, że specyfikacja oferuje wiele alternatyw, w tym Bonjour, SAP i inne. Osoby wdrażające AES67 w ekosystemie Dante naturalnie wolałyby SAP, który jest standardem używanym przez Audinate, ale użytkownicy Ravenny woleliby mDNS– znany również jako Bonjour. Oznacza to, że urządzenia obsługujące AES67 mogą korzystać z SAP, mDNS lub w ogóle nie korzystać z wykrywania. Ostatnio SAP wydaje się być jednak bardziej popularnym wyborem, w dużej mierze wspomagany przez udział w rynku Dantego. Pozwala to na wykrycie dowolnego urządzenia obsługującego AES67 obsługującego SAP i sterowanie nim z poziomu kontrolera Dante. W przypadku urządzeń obsługujących mDNS lub bez obsługi wykrywania, RAVENNA oferuje przydatne narzędzie o nazwie RAV2SAP zapewniające tłumaczenie zapowiedzi sesji między RAVENNA a urządzeniami opartymi na SAP. AES67 nie ma również możliwości sterowania i diagnostyki. Dante oferuje kilka bardzo przydatnych narzędzi do monitorowania dokładności zegara i opóźnienia, a ochrona kodem PIN dla bezpieczeństwa nie jest również dostępna dla AES67.

 

Pytanie brzmi, czego możemy się spodziewać po jakości dźwięku i solidności, gdy AES67 jest zintegrowany z systemem Dante.

AES67-2018 wartości domyślne i opcjonalne.

Patrząc na standard AES67-2018, nie wspomina on konkretnie o opóźnieniu, ale zamiast tego używa terminu czas pakietu. Po skontaktowaniu się z Audinate, potwierdzili, że ich bieżące opóźnienie od końca do końca w trybie AES67 jest ustalone na 2-krotność czasu pakietu; 2 ms, ale w rzeczywistości zostanie zwiększony do 3 ms w oprogramowaniu układowym 4.2, aby zapewnić zgodność z SMPTE 2110 . Tymczasem Dante (w zależności od urządzenia) oferuje ustawienia latencji od 150 µs do 5 ms. AES67 zintegrowany z systemem Dante jest również ograniczony tylko do multiemisji i 24-bitowego dźwięku przy częstotliwości próbkowania 48 kHz.

Dźwięk Dante i opcje dostępne w trybie AES67

Inne kwestie związane ze zgodnością, o których warto wspomnieć, to problemy z synchronizacją i QoS. Dante używa PTP do synchronizacji, podczas gdy AES67 wymaga PTPv2. Audinate później dodało obsługę PTPv2 do Dante, aby zapewnić kompatybilność, ale jeśli używasz zewnętrznego zegara, upewnij się, że to urządzenie obsługuje PTPv2. Istnieją również konflikty związane z QoS, ale można to również zarządzać. Allen & Heath ma świetny dokument z kilkoma dobrymi wyjaśnieniami i wskazówkami.

 

Integracja urządzeń z dźwiękiem AES67 w aplikacji Dante wiąże się z kilkoma ograniczeniami. Kluczowymi problemami są stałe ustawienia opóźnienia i dźwięku, brak narzędzi do monitorowania i diagnostyki oraz być może konieczność korzystania z dodatkowego oprogramowania do zarządzania wykrywaniem, jeśli urządzenia nie korzystają z SAP. Czy te problemy są do opanowania, czy nie, w dużej mierze zależy od aplikacji. Niezależnie od tego, AES67 to ogromny krok naprzód w integracji różnych technologii audio w tej samej sieci. Co więcej, staje się również realną opcją dla producentów, którzy chcą dodać interoperacyjność do produktów, które nie są przeznaczone głównie dla dźwięku – bez korzystania z technologii innych firm.

 


Autor: ERIK INDRESØVDE
AV Professional. Consultant, Engineer, Manager and Marketeer

żródło: https://www.avtarget.com/post/dante-aes67