Scroll Top
TRENDY
Hałas - niewidzialny pożeracz Twojego zdrowia
Hałas – niewidzialny pożeracz Twojego zdrowia

SLX wraz z marką Architected Sound przybliża problem hałasu i jego negatywnego wpływu

na zdrowie każdego z nas. Zespół projektantów pomaga znaleźć remedium, przykładowo poprzez zaprojektowanie efektywnego i ergonomicznego stanowiska pracy, zaproponowanie komfortowej

i cichej przestrzeni życia czy porady i konsultacje na różnych etapach tworzenia dokumentacji projektowej.

Posiadamy bardzo bogatą bibliotekę obejmującą:

  • zagadnienia akustyki wnętrz, akustyki budowlanej i ochrony przeciwhałasowej,
  • problemy zanieczyszczenia środowiska hałasem,
  • zagrożenie hałasem,
  • ekologię akustyczną,
  • ochronę słuchu na stanowisku pracy i w przestrzeni domowej.

Zapraszamy do kontaktu i do lektury znajdującego się na kolejnych stronach kompedium informacji o hałasie, krótkiego omówienia wymogów polskiego prawa w zakresie ochrony przeciwhałasowej oraz artykułu o wpływie hałasu na nasze zdrowie.

Plik pdf do pobrania:

„Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki spos.b, aby hałas odbierany przez osoby je zajmujące lub znajdujące się w pobliżu tych obiekt.w nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach”

rozporządzenie PEiR (UE) nr 305/2011, Załącznik 1 w Podstawowych wymaganiach dotyczących obiektów budowlanych.

Czy wiesz, że…?

Dla zdrowego dorosłego człowieka już dźwięki na poziomie 30 dB zaburzają odpoczynek i utrudniają skupienie, a większość otaczających nas urządzeń generuje hałas o poziomie dźwięku równym 70 dB. Alarm samochodowy, szczekanie psa czy głośna muzyka w centrum handlowym już po kilkunastu minutach powodują rozdrażnienie, niepokój a nawet agresję. Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) poziom hałasu podczas lekcji w szkole nie powinien przekraczać 35 dB, a w polskich szkołach średnia jego wartość to 85 dB. Od lat 60. ubiegłego wieku drastycznie wzrósł poziom otaczającego nas hałasu, nawet w miejscach takich jak szpitale czy obiekty użyteczności publicznej. Norma hałasu dla budynku mieszkalnego to 40 dB w dzień a 30 dB w nocy – wiedziałeś o tym? Jesteś pewien, że deweloper, kt.ry sprzedał Ci mieszkanie zweryfikował, czy ta norma jest spełniona? Czy Twoja wspólnota mieszkaniowa dba o akustykę budynku, w którym mieszkasz? Czy dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza Twoje dziecko, zna te przepisy? Czy Twój szef zapewnia Ci odpowiednie warunki pracy, wymagając od Ciebie pełnej efektywności? Zapewne nie, ponieważ zagadnienie hałasu nadal jest w Polsce niedostrzegane, mimo, że kraje europejskie już kilka lat temu zauważyły ten problem i wdrażają odgórne, systemowe rozwiązania.

Jak sobie pomóc?

Dostrzegłeś problem! To oznacza, że jesteś na dobrej drodze. Na początek spróbuj zauważyć, ile hałasu Cię otacza, skorzystaj z dostępnych aplikacji pomiarowych na telefon, aby chociaż orientacyjne poznać jego poziom. Spr.buj spędzić w ciszy kilkanaście godzin i oceń, jak wpływa to na Twoje samopoczucie. Zastan.w się, czy chcesz zniwelować hałas w swoim otoczeniu i jednocześnie zadbać o zdrowie. Jeśli tak – chętnie pomożemy, zarówno merytorycznie jak i wykonawczo.

Partner: architected-sound